če

Meaning: 
because
Lexeme: 

Lines where če appears

Trŭnčovica 1: 19 - səs pè̟t səs šè̟s səs sè̟dem karùcɨ̥ utɨ̀vət če ìmə mnògu drèxi
Trŭnčovica 2: 74 - kət ednɤ̀ blùzə ud enɤ̀ sɨ̀nə bəsmɤ̀ če ne mòe
Trŭnčovica 2: 90 - če kət mànə s kusɤ̀tə i b’àgət pijàvicite
Žitnica 3: 14 - məkàr.če se ùčeše̥ mnògu i skɤ̀səә̀ če ne sɤ̀m dàlə
Repljana 4: 17 - pa ga onì tražìše jutròto če go nèma
Repljana 3: 64 - ajde àjde da se da olɤ̀kne na ofcète če gim žèga
Repljana 2: 104 - če sàkamo si zbòr ne ne ne sàkamo da si napùštimo zbòrɤt
Repljana 2: 112 - ama te tekà onà se nàvanu če pa drùk nèče se navàne
Bansko: 133 - tvà zìme pòvek'e če go če òt sèa lɛ̀te nèma
Bansko: 133 - tvà zìme pòvek'e če go če òt sèa lɛ̀te nèma
Kruševo 3: 17 - əmi kažì mi nè če ne sɤ̀m vìždələ
Gela 2: 12 - sin če ne možè tò də gu nòsi tò slàbu
Gela 1: 34 - vəš kàk sə izrudᶤìhə hòrətə če e tùvə gl'ɔ̀dəm
Gela 2: 44 - i ti se e nè jɛ̀lu če nèmaš sì [unintelligible]
Gela 2: 53 - če bìl blàk i tò si gu stùrilu lɛ̀ban
Gela 1: 55 - če tò šušùl'ki zuvɔ̀t ut sᶤìnɨ slᶤìvɨ šušɔ̀t g zuvɔ̀t šušùl'ki
Gela 2: 88 - tugàva ni vìkat če tò mnògu si vìdɨ če jɛ̀l
Malevo/Asg 1: 103 - də ne š’ɛ̀vət če ìnəč’e že gi pur’èž’em
Stojkite 1: 6 - àjde vìka nax nàs če dušɔ̀l svàtəd g’òrgi i jɛ̀ si vìkam
Vasiljovo 2: 22 - sas ribàrčanete da sme pòveče če beme màlko
Belica 3: 2 - če si ìmam ràbota
Belica 2: 10 - kato do nègo trèbva i da ovṛšèm če pòsle ə namal'àva žègata
Belica 1: 35 - tòj ni sòpšti elàte če e za žɤ̀tva nìe otìvame
Belica 1: 74 - če ednàkvo šte zìmame ednàkvo še kàrame
Belica 3: 122 - jà š si òtida če ìmam svìne pa kṛ̀ta
Gradec 1: 51 - zìmam jà ednò ogledàlce takà stròšeno̥ zèm če bèše takà u džàma
Tihomir 2: 161 - jàla stanì tùka če
Nasalevci 1: 265 - tìxo bè tìxo če ne čùvam
Nasalevci 1: 268 - nè da takòva če ne čùvam kakvò govòriš

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut