ama

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where ama appears

Golica 4: 9 - ama ɑ̀s ni ni gù znɑ̀m s'ɛ̀jə̟t li
Golica 3: 90 - ama i
Golica 3: 93 - ama čuvaj ma
Golica 3: 112 - ama molèbie
Golica 3: 114 - ama tr'àba pòpə də j tùka də č'i̥t'è
Repljana 4: 1 - ama dùpkete kvò se zovèšeu u glàmu
Markovo: 173 - ama čàkaj segà kažì godèžə kakvò predstavl’àva
Malevo/Xsk 1: 26 - ama tùka nalì znàete če čak v dvanàesta godìna se osvoboždàvat
Eremija 6: 47 - ama tòj se navìva li
Eremija 1: 126 - ama nìe posadìjme za sadèn'e te segà dòždo kato zavelè
Kralevo 2: 12 - ama vìe sičko ste zapàzili ut tovà
Stalevo 4: 15 - əhə ama čèstu li gu stàvaše tvà
Huhla 3: 14 - ama vìe ne ìskəxte
Huhla 1: 57 - ama ne za iskùstvenijə ot ofcète ako zèmeš
Huhla 2: 62 - ama na učìlište pùskəha li vi da òdite
Gela 2: 83 - ama vìš tò i bez učilà vìš na sèj gudᶤìni
Graševo: 86 - dobrè ama tò tr'àbva da go prigòtvi tò ìska mnògo ràbota
Trjavna: 141 - ama razbìrat te
Vasiljovo 2: 20 - ama n’àkogi takà prekàrvame pràznicite̥ dòdeše velìgden
Belica 1: 80 - ama ne znàm tòčno kojà e ama segà
Belica 1: 83 - odàvna ama sestrà li ti bèše
Oborište 1: 54 - ama k znàči ə kɤ̀štite ne b’àxa kato tìja
Arčar 1: 10 - ama čèkaj
Arčar 1: 51 - a ama òn tṛgnàl
Arčar 1: 55 - ama a si trɤ̀gvam
Gradec 2: 1 - ama a edìn edìn vɤf sèlo tè sa četìrma dùši sinovè
Gradec 1: 8 - ama às sɤm pročùta po cèloto sèlo čə̥ səm umrèla
Gradec 1: 42 - ama še ta dṛžì gòspot vìž dokoto si ìmaž dnì
Nasalevci 2: 151 - ama zeml’àno e pa e napràeno takà ìma dṛ̀ščica

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut