kɤ̀šta

Meaning: 
house
Gender: 
f
Lexeme: 
Number: 
sg

Lines where kɤ̀šta appears

Kolju Marinovo 5: 48 - dà ròdnata kɤ̀šta
Repljana 2: 76 - i bèše ni è tùj gòre tàj kɤ̀šta sɤvètɤ onì dojdòše
Markovo: 1 - glèdame če ìmaš mnògo xùbava kɤ̀šta à də ni raskàžeš
Markovo: 3 - f tàa kɤ̀šta
Malevo/Xsk 1: 210 - f samàta kɤ̀šta
Eremija 4: 48 - dà katèri se katèri se è tàa visòkata kɤ̀šta
Eremija 1: 88 - òfci kòzi svìn'e govèda kòn'e sìčko u ednà kɤ̀šta bèxme
Dolno Ujno: 163 - u ednà kɤ̀šta
Dolno Ujno: 164 - u ednà kɤ̀šta
Dolno Ujno: 190 - əmi da za sedènka tòlkova tòlkova vəf ednà kɤ̀šta
Dolno Ujno: 191 - e pa vəf ednà kɤ̀šta razbìra se
Gela 3: 21 - tàm si ìmame kɤ̀šta decàta mì sa tàm i takà
Gela 3: 89 - f ednà kɤ̀šta ta sme dubrè zasegà žìvɤ zdràvɤ
Graševo: 57 - kakvà kɤ̀šta ste napràvili gol'àma a bàbo atidžè da mi kàžeš
Graševo: 128 - s'àka kɤ̀šta si ìmaše
Sŭrnica 4: 24 - a kòlko kɤ̀šti ìmaše f ednà kɤ̀šta
Oborište 1: 58 - ama tàa kɤ̀šta vàšta e stàra ə i kòlko e stàra
Oborište 1: 75 - i dvè stài odgòre i kɤ̀šta i sòba mu vìkaxme
Oborište 2: 127 - ako ìma čètiri momìčenca f ednà kɤ̀šta poslèdnoto
Sveta Petka 3: 23 - tàa kɤ̀šta dètu je tùka udzàde vulòvetò a udòl b’àhə vulòvetu
Gradec 2: 9 - slet tàa kɤ̀šta tùk slet ə
Gradec 1: 120 - štò pràim kɤ̀šta i mi trèbvat aršìn'e
Gradec 1: 129 - e tè u onàa kɤ̀šta pràvo tàm
Gorna Krušica 1: 73 - f nòvata kɤ̀šta
Salaš: 204 - dèda mi na mène ama on u drùga kɤ̀šta ostanàl

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut