kɤ̀štite

Meaning: 
house
Gender: 
f
Lexeme: 
Definiteness: 
def
Number: 
pl

Lines where kɤ̀štite appears

Kolju Marinovo 5: 34 - a ednò vrème ìmalu li ìmalu li e takòva po kɤ̀štite
Dolno Ujno: 153 - hɤ̀ po kɤ̀štite
Stoilovo: 3 - pòmen nə umr’ɛ̀lite rəzdàvəme i pu kɤ̀štite xòdim tə rəzdà
Sŭrnica 4: 1 - jà da si spòmniš tì kəkvì b’àxa kɤ̀štite ednò vrème
Sŭrnica 3: 125 - pàdat drèxite i da ne napàdat kɤ̀štite
Vasiljovo 2: 4 - da pasɛ̀t i si sə podṛžèli i v gradɛ̀ kɤ̀štite
Vasiljovo 2: 5 - tovà tùka si rabòtat a po gradɛ̀ si podṛ̀žat kɤ̀štite
Vŭrbina 3: 18 - za kvò glèdaxte kòtki ednò vrème f kɤ̀štite
Oborište 1: 54 - ama k znàči ə kɤ̀štite ne b’àxa kato tìja
Oborište 1: 71 - a tì še ni kàžeš kakvì b’àa i kɤ̀štite ednò vrème
Oborište 2: 108 - is selòto po kɤ̀štite vàjdudùle
Sveta Petka 3: 100 - ɤ̀ znàči armànete ne b’àxa tùka pokraj kɤ̀štite izvɤ̀n
Breste 3: 57 - ama ne gì li pràexte po kɤ̀štite ili na vɤ̀nka na megdàn’a
Breste 3: 58 - na megdàn’a na vɤ̀nka mòže i po kɤ̀štite koto sa zazimèe
Breste 3: 59 - i po kɤ̀štite a koto e vɤ̀n bèreme se tàm ženorlìa doòdat

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut