sàmo

Meaning: 
only
Lexeme: 
Other: 
adv

Lines where sàmo appears

Kolju Marinovo 3: 38 - s kakvì dùmi sa kàzvə ne sàmo də go vìdim
Golica 2: 12 - t'a tɛ̀s kɛ̀šta sàmo ostɑ̀wa enovr'ɛ̀mešnit'ȅ kɛ̀šti
Golica 2: 17 - sigɑ̀ sàmo jnò sàmo jnò i hìč
Golica 2: 17 - sigɑ̀ sàmo jnò sàmo jnò i hìč
Stakevci 1: 90 - no sàmo ednò če če si izvàdiš drùg bilèt
Repljana 2: 83 - onì sàmo mešìnu
Markovo: 194 - sàmo
Malevo/Xsk 1: 45 - sàmo sekùnda às n’àma da vi tr’àvəm nalì t’à takòva tàm
Malevo/Xsk 1: 197 - sàmo vodà
Malevo/Xsk 1: 198 - [laughter] sàmo vudà [laughter] vudà
Eremija 4: 2 - òx jadàt ta sàmo da ìma
Eremija 3: 17 - sàmo se tùku dṛ̀sa
Eremija 1: 39 - [laughter] sàmo tùka zapìsvat nèšto nèma ne tràžat pàri
Eremija 1: 49 - sàmo da prikàzvame
Eremija 1: 50 - sàmo da si govòrim be nìšto drùgo ne tràžim
Eremija 1: 64 - e jà pa sàmo tùku.što vìkaš pa nèmame nie pencionèrite
Eremija 5: 92 - na dṛ̀ta ženà dàjte tùka pritrùpajte sàmo me ispišète na
Eremija 5: 112 - ne smèja òn vìka če go pùsneš sàmo po nàši̥te karùci
Dolno Ujno: 296 - ami čùx sàmo čùx no
Leštak 1: 84 - sàmo àgne ìli təkòva
Leštak 3: 214 - n’àkakvo ìme nèjno si sàmo čurbɤ̀ kətu kàžət tovà
Šumnatica 3: 141 - ama vìe po edìn hl’ab sàmo li pečàxte
Skrŭt 2: 7 - sàmo k’i i gòdat gudìna li dvè li òdat gòdeni
Skrŭt 3: 59 - tvà gu ìma tùka f makedònija sàmo tùka gòre.dòlu
Skrŭt 3: 88 - i decàta ili nè sàmo mladèži
Skrŭt 3: 92 - malènki a tugàj sàmo stàrite si
Skrŭt 3: 94 - sàmo
Huhla 1: 6 - nè tè sàmo te slùšat t'èb'e s'egà
Huhla 2: 31 - də ràbuti də ìmə sàmo žyòt’ i zdràve də ìmə
Vŭglarovo 2: 95 - sàmo še və mòl’a da govòrite
Gela 3: 13 - nè nè sàmo se interesùvame ot stàri ot stària rodòpski ə ezìk
Gela 2: 90 - i mnògu jadɤ̀t i tɛ̀h a tò kàrlak sàmo čèrni buruvìnki̥
Sŭrnica 2: 2 - sàmo mɤžète li nə xòdexa v nə goràta na ràbota
Trjavna: 136 - i natàm ne rastè li nèšto drùgo sàmo kapìni
Belica 1: 45 - i karùcite ni čèkat čorbadžìite tòj nè e sàmo edìn
Belica 1: 52 - dnèska na žègata sàmo česnòf.lùk sɤs takìva gavànki è dṛ̀veni
Belica 3: 62 - sàmo če i si zèl maslòto
Belica 2: 85 - ja sàmo žìto li se sèeše
Belica 2: 86 - emi žìto sàmo z žìtu čenìca kojò e za esèn'o
Oborište 2: 17 - sàmo momìčeta xòdexa
Oborište 2: 35 - ə kòj nè e sàmo icètu im tùrnə f kòšnika
Oborište 2: 121 - sàmo koè sa e rodìlo nàj pòsle
Sveta Petka 1: 51 - tàm n’èma tùk n’èmәš’e bojadž’ìjnici sàmo vèlingràt ali pàzardž’ìk
Sveta Petka 3: 52 - n’àməše sàmu tɛ̀ bɛ sàmo [unintelligible] bɛ̀a mnògu təkòva hòrə nadzàde
Sveta Petka 1: 57 - sàmo za prestèlki sàmo za pokrìfki tavà za pres zә tәkòvә
Sveta Petka 1: 57 - sàmo za prestèlki sàmo za pokrìfki tavà za pres zә tәkòvә
Sveta Petka 3: 120 - sàmo sìlnija berekèt stàva na g’ubrè takòva vòlskətə g’ubrè
Sveta Petka 1: 147 - i sàmo vɤ̀lna li rabòtixte vìe
Arčar 1: 25 - on s onovà momčènce ne govòri sàmo mène dìri
Gradec 1: 53 - kogà si vidè izìka a gṛkl'àna pokraj gṛkl'àna sàmo mèure
Gradec 1: 66 - i koto onàa čorbìca sàmo sɤm izèla takà
Gradec 1: 67 - i sɤm a iskùsala čorbìca sàmo kìsala dvè kastrònčeta sɤm ispìla
Vladimirovo 3: 30 - u kotèlɤ sə bɤ̀rka z ə ə brəšnòto̥ sàmo če
Vladimirovo 1: 33 - i da sa sabìra nè cèloto sèlo a sàmo edìn golèm ròt
Vladimirovo 2: 61 - à kɤ kɤkvò jadèxte sa sa sàmo prasè ili
Vladimirovo 1: 71 - sàmo tovà si ostàime na kolcìte si tùrame kòlci še òdim vṛ̀žeme
Vladimirovo 3: 73 - nə rìbata sə tùra u čorbàta čùbrica sàmo
Vladimirovo 3: 93 - òn sa kàči po drɤ̀vo eli takòvo bèreme sàmo čùškite
Gorna Krušica 2: 32 - sètne ne sàmo da pèča nè sàmo da sedìš
Gorna Krušica 2: 32 - sètne ne sàmo da pèča nè sàmo da sedìš
Gorna Krušica 1: 89 - takà bèše sìčkite dè nè sàmo mène ìskam da vi kàža
Tihomir 2: 191 - sàmo

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut