sas

Meaning: 
with
Lexeme: 
Linguistic trait: 

Lines where sas appears

Bansko: 125 - i tavà razbɤ̀rkam sas ednà golɛ̀ma lažìca dɤ̀rvena
Eremija 5: 38 - i i dičèla i li lizgàr i sas tovà sam se pri pripituvàla
Skrŭt 3: 87 - mladèžeto mladèži i stàri se pràeja sas stənčinàrto s zvònci sas kòži
Skrŭt 3: 87 - mladèžeto mladèži i stàri se pràeja sas stənčinàrto s zvònci sas kòži
Gela 2: 107 - abe prɤròdata nɤ e darᶤìla sas sìčki pluduvè ama nìe ustarɛ̀hme
Gorno Vŭršilo 2: 12 - žànem žɤ̀tva žànem na ràka sas sṛ̀p
Gorno Vŭršilo 1: 31 - segɤ̀ sas lɛ̀ba ma tè se čùdea s mèm ma
Stojkite 1: 1 - e ednò vrème gà se gàlehme nìe sas mòjas čulɛ̀k
Stojkite 2: 4 - ta gu už’ɔ̀nem vrɤ̀zvami gu na snòpɨ i gu kàrat sas mùl’eta
Stojkite 1: 5 - jɛ̀ sam tɔ̀rnala sas takvò nastrojɛ̀nie di gi sr’ɔ̀šna i ma por’ùka
Stojkite 2: 8 - sas ednà k s edìn kamš’ìk’ bahtɔ̀t mùl’etana i ti varhɔ̀t varhɔ̀t varhɔ̀t
Stojkite 2: 14 - nàj naprèš prìnesa tavɔ̀na tə č’e ja nàmaža sas màslu tə č’e
Stojkite 1: 21 - az žɔ̀na sas sɔ̀rp ama gà nèmam palamàrka
Stojkite 1: 22 - ta ne mòga i sas sɔ̀rp da žɔ̀na mɔ̀kna gu
Stojkite 1: 24 - nì sa čɔ̀stu sr’ɔ̀štame sas drùškise səz bàbicìse gà kurdìsame
Vasiljovo 2: 22 - sas ribàrčanete da sme pòveče če beme màlko
Vasiljovo 1: 43 - še im dadà sas krəvài na màjkatə i na baštàtə
Vasiljovo 1: 73 - vṛ̀zem ja sas kun’è̝c i ja okàčim na gredìte
Vasiljovo 1: 89 - sas kìtkata napràil kìtka ud zdràvec i bosìl’ek kṛstàd bosìl’ek
Tihomir 3: 37 - pr’àgame sas bajandrùk

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut