ste

Clitic: 
clt
Particle: 
aux
Verb form: 
pres
Lexeme: 
Person: 
2pl

Lines where ste appears

Kolju Marinovo 5: 6 - i takà ste pràvili
Golica 2: 41 - kədèt ste xòdili
Rakovski: 15 - žɨ̀vi ù:rə zəštòtu ste jədèli tàm kuštanùgite
Bansko: 1 - bànici ka stè pravìli
Bansko: 17 - kakvì bànici ste pra pràite tùka v bànsko
Bansko: 27 - a drùgi kvì bànici òšte ste pravìle
Bansko: 29 - drùgi kakvì bànici ste pravìle tàm sos zèle
Bansko: 40 - a s tìkva pravìle le ste bànica s tìkva
Bansko: 68 - a drùgo kakvò ste pravìli
Bansko: 79 - bàncka kapamà čùle lè ste
Bansko: 146 - nà ràskaži kogà ste klàli gùdetu kè gu rasfasòvate
Markovo: 2 - kak ste jə stroìli kɤ̀štətə tùka li si rodèna tì
Malevo/Xsk 1: 101 - ə nàči vìe nìvi ste ìmali predì da stàne tèkezesèto
Malevo/Xsk 1: 104 - kàk ste rabòtili na nìvata ednò vrème
Malevo/Xsk 1: 144 - a i pamùk ste s’àli
Malevo/Xsk 1: 151 - pamùka prodàvali li ste go ili za vàs
Eremija 1: 141 - ako ste čùli gul'ànci plèvensko
Mogilica 2: 3 - màndžite dèto ste pràili ednò vrème stàri rodòpski màndži
Mogilica 3: 26 - dèto ste gi
Dolno Ujno: 81 - čoràpi pràili li ste
Dolno Ujno: 168 - làmbi ne znàm vidèli li ste [laughter]
Kralevo 2: 12 - ama vìe sičko ste zapàzili ut tovà
Leštak 2: 30 - a ama vìe ste i žɤ̀nəli znàči ste ìmə
Leštak 2: 30 - a ama vìe ste i žɤ̀nəli znàči ste ìmə
Leštak 2: 37 - a znàči ot rɤ̀ž ste go
Leštak 1: 70 - vìe ste zabràvili
Leštak 3: 213 - čorbɤ̀ ste mu vìkali n’àmaše li tà’a màndža speciàlno ìme
Huhla 2: 7 - kəkò ste vìdeli mə če bìl skɤ̀p mì gà e skɤ̀p
Vŭglarevo 2: 10 - kɤ̀k ste ràbutili
Vŭglarevo 1: 72 - gol’àma tajfà ste bìli
Bangejci 2: 21 - əm kət ste pràili sedènki ɤ pred'àxte l' tàm
Bangejci 2: 22 - zətovà ste mu vìkəli pr'èdenkə təkà li
Stikŭl 1: 47 - kažì kàk ste živ’àli kòlko decà
Stikŭl 3: 47 - ha ha uttàm ste dušlì
Stikŭl 3: 49 - ah ha ha ha nàči uttàm ste dušlì ud gelà
Stikŭl 1: 64 - mnògo mnògo ste ìmali
Graševo: 57 - kakvà kɤ̀šta ste napràvili gol'àma a bàbo atidžè da mi kàžeš
Graševo: 58 - kato ste kato si zavɤ̀ršila učìlište kakvò ràbotexa momìčetata togàva
Sŭrnica 1: 19 - kɤdè ste xòdili
Sŭrnica 3: 57 - znàči pòveče xl’àp ste pràvili ot
Sŭrnica 2: 148 - ama sìčko ste moglì da pràvite
Trjavna: 15 - a tàa zaštò ste ja vɤ̀rzali tàm takà
Belica 2: 133 - recèptata za xl'àba kòjto vìe ste pràvili ednò vrème
Sveta Petka 1: 46 - i sè ot tàm li ste xòdili tùka vàšte stàrite
Vladimirovo 3: 22 - à ə znàči i vìe ste lovìli rìba
Vladimirovo 3: 27 - ama ne znàm dalì e sɤ̀štiə kɤdè vìe ste go praìli
Vladimirovo 3: 38 - kòlko ste se setìli xìtro da gi lòvite
Vladimirovo 3: 60 - l’ubìmoto rìbena čorbà da mi kàeš kàk ste praìli
Vladimirovo 1: 108 - ako ste vidèle na tìja st obṛ̀neme stolèto i krakàta
Tihomir 2: 15 - vì ste nè vìdevɤlᵊi
Tihomir 1: 25 - ami kàži za medžète segà kàži kàk ste pràvili medžè
Tihomir 1: 68 - ami kɤd’è ste sə ə srèštali səs ə mòmčeta s kòpeletata
Tihomir 1: 69 - kɤd’è ste sə vìdvali
Tihomir 1: 144 - əm kàži kàk ste pràili alištà
Iskrica 3: 95 - kakvì bòlesti i li ku e ìmalo po ofcète i kàk ste gi lekùvali
Iskrica 3: 101 - a s kvò ste sa oblìčali ofčàrskoto obleklò kakvò e

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut