takòva

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where takòva appears

Kolju Marinovo 5: 34 - a ednò vrème ìmalu li ìmalu li e takòva po kɤ̀štite
Mogilica 2: 2 - o òšte mnògo ìmaš da razkàzvaš za takòva za
Nasalevci 2: 33 - ùzni pa ju takòva sɤz bojù
Nasalevci 2: 165 - i tùri takòva žàr i takà i onò ča takò e
Nasalevci 1: 254 - na sìtno takòva se nìže
Nasalevci 1: 268 - nè da takòva če ne čùvam kakvò govòriš

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut