takòva

Pragmatic: 
disc
Lexeme: 

Lines where takòva appears

Kolju Marinovo 6: 20 - dà kato nə takòva kato nàšti tìja instrumènti
Malevo/Xsk 1: 45 - sàmo sekùnda às n’àma da vi tr’àvəm nalì t’à takòva tàm
Eremija 2: 12 - nakìtime go sos cvetjà sos takòva venèc na glavàta i zème kotlènce
Eremija 5: 26 - tùka ìmaše takòva dòftoro me preglèždaše i vìka čovèko mažò mi
Eremija 5: 114 - ta u baìra pa ìma takòva bačìi tàm
Dolno Ujno: 302 - dobrè kato takòva kato s'à kato tàm
Kralevo 2: 105 - ženìte hòdeha li togàvə pu takòva
Leštak 2: 68 - əmhm harmàna kàk go prigòtv’aš predì da takòva
Šumnatica 3: 60 - e takòva
Skrŭt 2: 36 - togàj beše takòva pò ùbuu pò ùbuu beše togàj
Vŭglarevo 2: 2 - kɤ̀k e bilò štò e bilò štòto tò kət sə zapìsva takòva gòvor
Vŭglarevo 1: 105 - i bèz takòva i bèz fùrni
Stikŭl 3: 83 - ìma tùka takòva dètu əa tuvà be dètu za za tò̝ka
Stikŭl 3: 114 - i etàm ìmalu drùguš ə takòva č’ɛ̀kaj da v kàža
Trjavna: 214 - nàj obìčat takòva
Vasiljovo 2: 11 - pa gṛ̀cko pl’ème ìma i i takòva klisùrsko pl’ème
Oborište 1: 34 - f tìja takòva pr’àsno a ìnače
Oborište 1: 83 - takà za takòva za xranɤ̀ dè
Oborište 1: 93 - ofcète ofcète gi sme takòva zət nə ə
Oborište 1: 155 - vɤf en takòva ednì ima si kalɤ̀pe takà se cedì
Arčar 1: 1 - a be če fèrmata a modèrna modèrna tàma leglà takòva
Gradec 2: 3 - [unintelligible] də ispìeme tovà kafè i da ìdeme za takòva
Gorna Krušica 1: 5 - po ùlicìte takòva sme slagàli pešk’ìrčeta tkàeme ednò vrème
Gorna Krušica 1: 36 - na stanovèto ìmamè si stànove dòma i si napràime ə takòva
Gorna Krušica 1: 97 - a takòva ednì sa mažàli ama nèkoj ne sà ne smè mažàli
Gorna Krušica 1: 100 - togàva sèkakvi takòva sa pravìli i
Tihomir 3: 17 - tò e jɛ̀slʌ tò ustrənì dès duvàrčeta jɛ̀slʌ nəpràvenə za takòva tàm
Tihomir 3: 75 - takòvata at ə dɔ̀ska i ə takòva na dùpkɤ na dùpkɤ napràe

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut