[...]

Lines where [...] appears

Kolju Marinovo 1: 11 - [laughter]
Kolju Marinovo 3: 18 - [unintelligible]
Kolju Marinovo 2: 19 - [unintelligible]
Kolju Marinovo 2: 33 - [laughter]
Kolju Marinovo 6: 33 - [laughter]
Kolju Marinovo 6: 35 - [laughter]
Kolju Marinovo 2: 37 - [laughter]
Kolju Marinovo 6: 37 - [laughter]
Kolju Marinovo 2: 38 - [laughter]
Kolju Marinovo 2: 39 - [laughter]
Kolju Marinovo 6: 42 - [laughter]
Kolju Marinovo 3: 45 - [laughter]
Kolju Marinovo 4: 55 - [laughter]
Kolju Marinovo 4: 56 - [laughter]
Kolju Marinovo 1: 57 - [laughter]
Kolju Marinovo 2: 60 - [laughter]
Kolju Marinovo 2: 63 - [laughter]
Kolju Marinovo 2: 64 - [laughter]
Kolju Marinovo 2: 66 - [unintelligible]
Kolju Marinovo 1: 79 - [laughter]
Kolju Marinovo 2: 80 - [laughter]
Kolju Marinovo 1: 80 - [laughter]
Kolju Marinovo 1: 82 - [laughter ]
Kolju Marinovo 1: 82 - [laughter ]
Kolju Marinovo 1: 83 - [laughter]
Golica 6: 19 - [unintelligible]
Golica 6: 28 - [unintelligible]
Golica 6: 31 - [Нали каза, че си имал брат?]
Golica 3: 36 - [laughter]
Golica 3: 40 - [laughter]
Golica 3: 73 - [laughter]
Golica 3: 103 - [laughter]
Kozičino 1: 27 - [laughter]
Kozičino 1: 28 - [laughter]
Kozičino 1: 49 - [cough]
Kozičino 1: 112 - [laughter]
Izgrev/Vm 2: 1 - [По кое време вършеехте?]
Rakovski: 32 - [Хайде да изброиш от едно до десет,]
Rakovski: 34 - [Кажи ми за своя живот?]
Trŭnčovica 1: 49 - [Какво става на другия ден?]
Stakevci 4: 7 - [laughter]
Stakevci 4: 13 - [unintelligible]
Stakevci 3: 14 - [laughter]
Stakevci 4: 15 - [unintelligible]
Stakevci 4: 17 - [unintelligible]
Stakevci 3: 23 - [unintelligible]
Stakevci 4: 23 - [unintelligible]
Stakevci 3: 25 - [unintelligible]
Stakevci 1: 36 - [unintelligible]
Stakevci 4: 38 - [unintelligible]
Stakevci 3: 61 - [unintelligible]
Stakevci 3: 64 - [unintelligible]
Stakevci 1: 71 - [laughter]
Stakevci 1: 75 - [laughter]
Stakevci 1: 76 - [laughter]
Stakevci 1: 77 - [laughter]
Stakevci 4: 78 - [unintelligible]
Stakevci 4: 97 - [laughter]
Repljana 3: 22 - [laughter]
Repljana 1: 89 - [laughter]
Repljana 1: 122 - [laughter]
Vŭrbovo 3: 22 - [unintelligible]
Vŭrbovo 3: 29 - [unintelligible]
Vŭrbovo 2: 34 - [unintelligible]
Vŭrbovo 2: 38 - [unintelligible]
Srebŭrna 2: 76 - [laughter]
Babjak 3: 1 - [Празнувахте ли Гергьовден?]
Babjak 4: 19 - [laughter]
Dolno Draglište 3: 2 - [Как печахте хляб?]
Dolno Draglište 1: 12 - [Връщаха ли се младите при майката на булката?]
Dolno Draglište 1: 20 - [Какво се прави като се роди дете?]
Dolno Draglište 3: 21 - [Къде го месихте?]
Dolno Draglište 1: 29 - [Как правехте седенки?]
Dolno Draglište 3: 31 - [Кога печахте ягнета?]
Dolno Draglište 3: 38 - [Как го познаваш кога е готово?]
Bansko: 23 - [laughter]
Bansko: 59 - [laughter]
Bansko: 60 - [laughter]
Bansko: 208 - [unintelligible]
Bansko: 210 - [laughter]
Bansko: 224 - [cough]
Malevo/Xsk 2: 11 - [laughter]
Malevo/Xsk 2: 17 - [laughter]
Eremija 3: 5 - [laughter]
Eremija 6: 9 - [laughter]
Eremija 1: 9 - [laughter]
Eremija 6: 11 - [laughter] [inaudible]
Eremija 6: 13 - [laughter]
Eremija 1: 18 - [laughter]
Eremija 3: 25 - [laughter]
Eremija 3: 28 - [laughter]
Eremija 3: 30 - [laughter]
Eremija 3: 42 - [laughter]
Eremija 6: 76 - [laughter]
Eremija 6: 77 - [laughter]
Eremija 3: 77 - [laughter]
Eremija 6: 80 - [laughter]
Eremija 6: 82 - [laughter]
Eremija 6: 93 - [laughter]
Eremija 6: 94 - [laughter]
Mogilica 1: 21 - [laughter]
Mogilica 5: 74 - [unintelligible]
Mogilica 5: 159 - [laughter]
Mogilica 5: 160 - [laughter]
Dolno Ujno: 29 - [laughter]
Dolno Ujno: 80 - [laughter]
Dolno Ujno: 84 - [laughter]
Dolno Ujno: 106 - [laughter]
Dolno Ujno: 108 - [laughter]
Dolno Ujno: 111 - [laughter]
Dolno Ujno: 113 - [laughter]
Dolno Ujno: 132 - [laughter]
Dolno Ujno: 189 - [unintelligible]
Dolno Ujno: 209 - [laughter]
Dolno Ujno: 210 - [laughter]
Dolno Ujno: 238 - [laughter]
Dolno Ujno: 264 - [laughter]
Dolno Ujno: 268 - [laughter]
Dolno Ujno: 270 - [laughter]
Dolno Ujno: 295 - [laughter]
Dolno Ujno: 300 - [laughter]
Dolno Ujno: 309 - [laughter]
Drabišna 2: 5 - [laughter]
Godeševo 1: 1 - [Какво има една жена да върши в къщи?]
Godeševo 3: 1 - [Кажете ми нещо зa старо време]
Godeševo 3: 7 - [“Бирвакътски” ли говориш?]
Godeševo 3: 9 - [Как вършеехте?]
Godeševo 4: 11 - [Впрягаш или впрьогаш?]
Godeševo 3: 15 - [Вие ли построихте тази къща?]
Godeševo 4: 17 - [Имаш ли лозе?]
Kovačevo 2: 17 - [unintelligible]
Kralevo 3: 5 - [laughter]
Kralevo 3: 7 - [laughter]
Kralevo 2: 7 - [laughter]
Kralevo 2: 15 - [laughter]
Kralevo 3: 25 - [unintelligible]
Kralevo 2: 40 - [laughter]
Kralevo 3: 59 - [unintelligible]
Kralevo 1: 59 - [laughter]
Kralevo 1: 61 - [laughter]
Kralevo 2: 80 - [sigh]
Kralevo 1: 83 - [laughter]
Kralevo 2: 84 - [laughter]
Kralevo 1: 85 - [laughter]
Kralevo 2: 86 - [laughter]
Kralevo 1: 90 - [unintelligible]
Kralevo 2: 97 - [unintelligible]
Kralevo 2: 112 - [laughter]
Kralevo 2: 121 - [unintelligible]
Kralevo 2: 129 - [unintelligible]
Kralevo 2: 137 - [unintelligible]
Kruševo 4: 42 - [laughter]
Kruševo 3: 68 - [unintelligible] [laughter]
Kruševo 3: 69 - [laughter]
Kruševo 3: 178 - [laughter]
Leštak 1: 34 - [laughter]
Leštak 1: 74 - [laughter]
Leštak 1: 78 - [laughter]
Leštak 1: 79 - [laughter]
Leštak 2: 94 - [laughter]
Leštak 2: 96 - [laughter]
Leštak 2: 97 - [laughter]
Leštak 3: 240 - [laughter]
Leštak 3: 419 - [laughter]
Šumnatica 2: 25 - [laughter]
Šumnatica 1: 32 - [laughter]
Šumnatica 1: 34 - [laughter]
Šumnatica 1: 40 - [laughter]
Šumnatica 1: 56 - [laughter]
Šumnatica 1: 59 - [laughter]
Šumnatica 3: 61 - [laughter]
Šumnatica 1: 74 - [laughter]
Šumnatica 3: 75 - [laughter]
Šumnatica 3: 88 - [laughter]
Šumnatica 1: 89 - [laughter]
Šumnatica 3: 98 - [laughter]
Šumnatica 3: 108 - [laughter]
Šumnatica 3: 113 - [laughter]
Šumnatica 3: 114 - [laughter]
Šumnatica 3: 115 - [laughter]
Šumnatica 3: 116 - [laughter]
Šumnatica 3: 122 - [laughter]
Šumnatica 3: 125 - [laughter]
Šumnatica 3: 129 - [laughter]
Šumnatica 3: 149 - [laughter]
Šumnatica 3: 163 - [laughter]
Šumnatica 3: 164 - [laughter]
Šumnatica 3: 165 - [laughter]
Šumnatica 3: 167 - [laughter]
Šumnatica 3: 244 - [laughter]
Šumnatica 3: 255 - [laughter]
Skrŭt 1: 6 - [laughter]
Skrŭt 1: 26 - [laughter]
Skrŭt 1: 66 - [laughter]
Skrŭt 1: 79 - [laughter]
Skrŭt 1: 82 - [laughter]
Skrŭt 1: 84 - [laughter]
Skrŭt 1: 85 - [laughter]
Skrŭt 1: 86 - [laughter]
Skrŭt 1: 95 - [laughter]
Skrŭt 1: 106 - [laughter]
Skrŭt 1: 107 - [unintelligible]
Skrŭt 2: 112 - [laughter]
Skrŭt 1: 118 - [laughter]
Skrŭt 1: 120 - [laughter]
Skrŭt 1: 122 - [laughter]
Skrŭt 1: 126 - [laughter]
Skrŭt 1: 136 - [laughter]
Skrŭt 1: 139 - [laughter]
Skrŭt 1: 165 - [laughter]
Skrŭt 1: 167 - [laughter]
Skrŭt 1: 171 - [laughter]
Skrŭt 1: 180 - [laughter]
Skrŭt 1: 203 - [laughter]
Stalevo 4: 31 - [cough]
Stalevo 2: 36 - kəd’è ìmə nòu pànnəti òšte n’è e [unintelligible] ftàsənite̥̥
Stalevo 1: 147 - [laughter]
Huhla 6: 33 - [unintelligible]
Huhla 2: 46 - [cough]
Huhla 6: 55 - [unintelligible]
Huhla 6: 59 - [unintelligible]
Huhla 6: 71 - [unintelligible]
Huhla 6: 73 - [unintelligible]
Huhla 6: 85 - [laughter]
Huhla 6: 86 - [laughter]
Huhla 2: 91 - [laughter]
Vŭglarevo 1: 7 - [unintelligible]
Vŭglarevo 1: 27 - [unintelligible]
Vŭglarevo 1: 29 - [unintelligible]
Vŭglarevo 1: 30 - [laughter]
Vŭglarevo 1: 40 - [laughter]
Bangejci 2: 65 - [laughter]
Brŭšljan 1: 1 - [Какво правеше като овчар?]
Brŭšljan 1: 12 - [Кажи ми за овчарството и такива работи.]
Brŭšljan 4: 14 - [И колко време така?]
Brŭšljan 4: 16 - [По какво расте ималата?]
Brŭšljan 4: 21 - [По какво расте най-много?]
Brŭšljan 1: 25 - [Какви други животни гледахте?]
Brŭšljan 4: 34 - [Ама най-много по кленето]
Brŭšljan 4: 36 - [А овчарите с какво свирят?]
Brŭšljan 3: 37 - [Ходехте ли на дюкяна?]
Brŭšljan 3: 40 - [Какво правехте на праздник?]
Brŭšljan 4: 49 - [laughter]
Brŭšljan 4: 55 - [Какво правехте в Бургас?]
Brŭšljan 1: 84 - [Как се казва когато вали сняг и дъжд?]
Brŭšljan 1: 88 - [Ако имаше сняг изкарвахте ли овцете?]
Čokmanovo 2: 17 - [С въже ли го носехте в къщи?]
Čokmanovo 1: 31 - [Как правехте свадбите?]
Gela 1: 46 - [laughter]
Gela 1: 49 - [laughter]
Stikŭl 4: 4 - [laughter]
Stikŭl 4: 5 - [laughter]
Stikŭl 4: 6 - [laughter]
Stikŭl 4: 29 - [laughter]
Stikŭl 1: 30 - [laughter]
Stikŭl 1: 41 - [laughter]
Stikŭl 3: 158 - [laughter]
Gorno Vŭršilo 2: 13 - [Как вършахте?]
Gorno Vŭršilo 2: 19 - [Имаш ли деца?]
Gorno Vŭršilo 2: 26 - [Как ги гледаш внуците?]
Gorno Vŭršilo 2: 29 - [Не ги ли гледа майката?]
Gorno Vŭršilo 2: 36 - [А кога се женихте?]
Gorno Vŭršilo 2: 49 - [Какъв е този боб?]
Gorno Vŭršilo 2: 51 - [И как се отглежда?]
Gorno Vŭršilo 2: 54 - [А как се яде?]
Gorno Vŭršilo 2: 56 - [Не го ли ядетe и зрял?]
Gorno Vŭršilo 2: 59 - [Къде сеете тиквите?]
Gorno Vŭršilo 2: 61 - [А в царевицата?]
Gorno Vŭršilo 2: 65 - [А в частното какви животни гледахте?]
Gorno Vŭršilo 2: 73 - [А какво правиш с млякото?]
Stoilovo: 1 - [Какво правихте през Великата неделя?]
Stoilovo: 9 - [Можеш ли да говориш малко по-високо?]
Stoilovo: 23 - [Как се обличахте?]
Stoilovo: 29 - [А на краката?]
Stoilovo: 31 - [А на главата?]
Stoilovo: 33 - [А булката?]
Zabernovo: 8 - [От какво се прави оградата?]
Zabernovo: 12 - [Има ли достатъчно дървета тука?]
Zabernovo: 15 - [Какво правите с влашката като я приберете?]
Zabernovo: 20 - [Със какво я чукахте?]
Zabernovo: 23 - [Ходехте ли в гората да берете нещо?]
Zabernovo: 26 - [Как ходехте до Визица?]
Zabernovo: 30 - [Пътят тесен ли беше?]
Zabernovo: 32 - [Как вършеехте едно време?]
Zabernovo: 42 - [После веете ли го?]
Zabernovo: 44 - [A значи вече сте го одвели?]
Malevo/Asg 1: 1 - [Как се сее леща?]
Malevo/Asg 3: 8 - [unintelligible]
Malevo/Asg 1: 9 - [А с говеда?]
Malevo/Asg 2: 11 - [“търсиме”или “тръсиме”?]
Malevo/Asg 3: 12 - [unintelligible]
Malevo/Asg 1: 13 - [С какво не вършеехте?]
Malevo/Asg 1: 15 - [Какво правехте с лещата?]
Malevo/Asg 3: 18 - [unintelligible]
Malevo/Asg 3: 20 - [unintelligible]
Malevo/Asg 1: 22 - [Как се казва на гъстото мляко?]
Malevo/Asg 1: 26 - [Как се прави?]
Malevo/Asg 3: 26 - [unintelligible]
Malevo/Asg 1: 32 - [Какво?]
Malevo/Asg 1: 34 - [Ходехте ли на жътва?]
Malevo/Asg 1: 36 - [А едно време ходехте ли?]
Malevo/Asg 2: 37 - [ … ]
Malevo/Asg 3: 40 - [Значи, къде ходеxте за вода?]
Malevo/Asg 1: 40 - [И кога беше това?]
Malevo/Asg 2: 42 - [ … ]
Malevo/Asg 1: 42 - [Къде ходехте на великден?]
Malevo/Asg 3: 49 - [unintelligible]
Malevo/Asg 1: 49 - [Постите не продължават ли и на тоя ден?]
Malevo/Asg 3: 52 - [unintelligible]
Malevo/Asg 1: 54 - [На такива маси като тази ли ядяхте?]
Malevo/Asg 1: 67 - [laughter]
Malevo/Asg 1: 68 - [Как вършеехте ръжта?]
Malevo/Asg 2: 75 - [ … ]
Malevo/Asg 1: 75 - [А с какво връзвате снопите?]
Malevo/Asg 1: 82 - [И какво правехте със снопите?]
Malevo/Asg 1: 87 - [И къде ги слагате?]
Malevo/Asg 1: 97 - [Как се преде и как се стриже овца?]
Malevo/Asg 1: 102 - [Защо ги спъвате?]
Momčilovci: 17 - [Какво стана с него?]
Pavelsko 3: 6 - [Как казвате на дните на седмицата?]
Pavelsko 4: 9 - [И какво стана?]
Pavelsko 4: 31 - [Как се прави често мляко?]
Pavelsko 4: 39 - [Какви животни имате?]
Pavelsko 4: 51 - [Трудно ли се гледат?]
Pavelsko 4: 66 - [С колко въжета?]
Pavelsko 4: 68 - [Сламата от ръжта по едра ли е?]
Pavelsko 4: 74 - [И как се казва на най-ситното което остава?]
Pavelsko 4: 78 - [unintelligible]
Pavelsko 4: 80 - [А плявата от овеса?]
Pavelsko 4: 82 - [Какво правехте с нея?]
Pavelsko 4: 84 - [А коноп оглеждахте ли?]
Pavelsko 4: 111 - [Как го каза това нещо?]
Hvojna 2: 1 - [Кога се сее лещата?]
Hvojna 2: 14 - [А кога сеете ръж?]
Hvojna 1: 19 - [laughter]
Hvojna 1: 20 - [На какво окачвате?]
Prestoj: 29 - [cough]
Široka Lŭka: 1 - [Кога тръгвахте да работите на нивата?]
Široka Lŭka: 33 - [Така ли казвахте, късно?]
Široka Lŭka: 35 - [Имахте ли друга дума?]
Široka Lŭka: 37 - [Кога е строена твоята къща?]
Široka Lŭka: 42 - [Много ти е хубава къщтата!]
Stančov Han 1: 46 - [cough]
Stojkite 1: 17 - (VZh)
Stojkite 1: 20 - (VZh)
Stojkite 1: 23 - (VZh)
Stojkite 1: 27 - [laughter]
Stojkite 1: 28 - (VZh)
Sŭrnica 3: 7 - [laughter]
Sŭrnica 4: 7 - [laughter]
Sŭrnica 4: 33 - [laughter]
Sŭrnica 3: 92 - [laughter]
Sŭrnica 2: 154 - [laughter]
Trjavna: 11 - [unintelligible]
Trjavna: 37 - [cough]
Trjavna: 116 - [laughter]
Trjavna: 119 - [cough]
Trjavna: 192 - [unintelligible]
Trjavna: 196 - [unintelligible]
Trjavna: 202 - [laughter]
Trjavna: 242 - [cough]
Trjavna: 259 - [laughter]
Vasiljovo 2: 1 - [Как се е заселило това село?]
Vasiljovo 2: 17 - [Не беше ли кeщи?]
Vasiljovo 2: 19 - [Как прекарвахте празниците едно време?]
Vŭrbina 3: 1 - [Как се прави клин?]
Vŭrbina 1: 6 - [Раскажи пак?]
Vŭrbina 4: 7 - [Кога се сее царевицата?]
Vŭrbina 3: 10 - [Кога се сеят картофите?]
Vŭrbina 2: 11 - [laughter]
Vŭrbina 4: 19 - [Как се оре?]
Vŭrbina 3: 24 - [laughter]
Vŭrbina 4: 26 - [Как се огледа житото?]
Vŭrbina 3: 26 - [Мъжете къде работеха?]
Vŭrbina 3: 28 - [unintelligible]
Vŭrbina 4: 33 - [Как се прави харман?]
Vŭrbina 1: 36 - [А какъв беше поминъкьт на мьжете?]
Vŭrbina 3: 41 - [Какви сте останали?]
Vŭrbina 1: 42 - [На колко си точно?]
Vŭrbina 3: 50 - [Как се гледа тютюньт?]
Vŭrbina 3: 62 - [Как го садите?]
Vŭrbina 3: 77 - [През други години повече ли сте брали?]
Vŭrbina 3: 83 - [unintelligible]
Vŭrbina 3: 85 - [А на време по колко правехте?]
Vŭrbina 3: 87 - [Какво представлява ралото?]
Vŭrbina 3: 95 - [Как се прави къщата?]
Vŭrbina 4: 97 - [Какви дървета растяха в гората?]
Vŭrbina 3: 98 - [unintelligible]
Belica 3: 77 - [unintelligible]
Belica 3: 87 - [unintelligible]
Belica 3: 98 - [unintelligible]
Belica 3: 112 - [unintelligible]
Belica 3: 125 - [laughter]
Belica 3: 126 - [laughter]
Belica 3: 137 - [laughter]
Belica 3: 138 - [laughter]
Belica 2: 145 - [unintelligble]
Oborište 2: 25 - [unintelligible]
Oborište 2: 41 - [cough]
Oborište 2: 61 - [cough]
Oborište 1: 131 - [laughter]
Oborište 1: 153 - [unintelligible]
Sveta Petka 3: 18 - [laughter]
Sveta Petka 2: 23 - [cough]
Sveta Petka 2: 46 - [unintelligible]
Sveta Petka 2: 48 - [cough]
Sveta Petka 1: 120 - [unintelligible]
Arčar 1: 27 - [laughter]
Arčar 1: 50 - [inaudible]
Gradec 1: 20 - [cough]
Gradec 1: 39 - [cough]
Gradec 1: 97 - [cough]
Drjanovec 2: 5 - [laughter]
Drjanovec 1: 68 - [laughter]
Drjanovec 1: 73 - [laughter]
Gigen 2: 1 - [Къде се събираха младите хора преди?]
Gigen 2: 9 - [laughter]
Gigen 2: 14 - [Как ставаха сватбите?]
Gigen 2: 19 - [Кога копаехте царевицата?]
Gigen 2: 25 - [Каква работа имахте покрай овцете?]
Gigen 2: 28 - [Как празнувахте великден?]
Gigen 2: 32 - [А на събора какво правехте?]
Gigen 2: 34 - [Много хора ли идваха?]
Petrov Dol 3: 22 - [unintelligible]
Petrov Dol 3: 24 - [unintelligible]
Petrov Dol 2: 31 - [laughter]
Petrov Dol 2: 35 - [laughter]
Petrov Dol 2: 38 - [laughter]
Petrov Dol 2: 39 - [laughter]
Petrov Dol 1: 59 - [cough]
Petrov Dol 3: 65 - [unintelligible]
Petrov Dol 1: 94 - [laughter]
Petrov Dol 3: 108 - [laughter]
Petrov Dol 3: 113 - [laughter]
Petrov Dol 3: 163 - [laughter]
Vladimirovo 3: 8 - [laughter]
Vladimirovo 3: 13 - [laughter]
Vladimirovo 2: 21 - zèma zìme nèma obu ə obuš ə obùšta a o opìnki̥
Vladimirovo 1: 25 - [laughter]
Vladimirovo 3: 36 - [laughter]
Vladimirovo 3: 37 - [laughter]
Vladimirovo 2: 44 - [laughter]
Vladimirovo 3: 46 - [laughter]
Vladimirovo 1: 74 - [laughter]
Vladimirovo 2: 74 - laughter
Vladimirovo 1: 75 - [laughter]
Vladimirovo 3: 83 - [unintelligible]
Vladimirovo 1: 99 - [unintelligible]
Gorna Krušica 3: 7 - [laughter]
Gorna Krušica 3: 8 - [laughter]
Gorna Krušica 3: 9 - [laughter]
Gorna Krušica 3: 16 - [unintelligible]
Gorna Krušica 3: 18 - [laughter]
Gorna Krušica 3: 24 - [laughter]
Gorna Krušica 3: 27 - [laughter]
Gorna Krušica 3: 29 - [laughter]
Gorna Krušica 3: 31 - [laughter]
Gorna Krušica 3: 48 - [laughter]
Gorna Krušica 3: 49 - [laughter]
Gorna Krušica 1: 90 - [laughter]
Gorna Krušica 1: 113 - [unintelligible]
Gorna Krušica 1: 119 - [laughter]
Gorna Krušica 1: 122 - [laughter]
Gorna Krušica 1: 123 - [laughter]
Gorna Krušica 1: 125 - [laughter]
Tihomir 3: 24 - [Какви добитъци имахте?]
Tihomir 3: 26 - [А как се казва на малкото на кравата ако е мъшко?]
Tihomir 3: 28 - [На мъжкото?]
Tihomir 3: 30 - [А като порасне?]
Tihomir 1: 36 - [unintelligible]
Tihomir 3: 52 - [Правеха ли жените клин едно време?]
Tihomir 3: 58 - [Има ли диви животни наоколо?]
Tihomir 3: 60 - [А таралеж?]
Tihomir 3: 64 - [А на костенурките как казвате?]
Tihomir 3: 66 - [Таралежите какво ядът?]
Tihomir 3: 73 - [А кой ви ловеше мишки в къщите?]
Tihomir 2: 97 - [cough]
Nasalevci 2: 9 - [laughter]
Nasalevci 2: 11 - [laughter]
Nasalevci 2: 13 - [laughter]
Nasalevci 2: 20 - [laughter]
Nasalevci 2: 62 - [laughter]
Nasalevci 1: 145 - [laughter]
Nasalevci 2: 154 - [laughter]
Nasalevci 2: 160 - [laughter]
Nasalevci 2: 162 - [laughter]
Nasalevci 1: 164 - [laughter]
Nasalevci 2: 167 - [laughter]
Nasalevci 2: 169 - [laughter]
Nasalevci 2: 175 - [laughter]
Nasalevci 2: 177 - [laughter]
Nasalevci 1: 208 - [laughter]
Iskrica 2: 12 - [Как отглеждахте тютюн?]
Iskrica 1: 20 - [Разкажи ми за сватбата си.]
Iskrica 3: 81 - [Какво правите, когато агнетата започнат да растат?]

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut