kato

Meaning: 
when
Lexeme: 
Other: 
conj

Lines where kato appears

Golica 3: 78 - vìe na vrèmeto kato n'àmaše dɛ̀š kakvò pràvexte
Golica 3: 81 - nè kato n'àmaše dɤ̀žt i kato kato ìskate də valì
Golica 3: 81 - nè kato n'àmaše dɤ̀žt i kato kato ìskate də valì
Golica 3: 81 - nè kato n'àmaše dɤ̀žt i kato kato ìskate də valì
Repljana 2: 57 - i kàk ja poznàvaš kato vərvìš tùka iz baìrite
Vŭrbovo 3: 20 - onì si nàdvor sìčko prigotvìli da izbègaju i kato
Markovo: 70 - a bàbo mìlke kato svɤ̀rši trèto uddelènie kvò pràeše
Markovo: 71 - kato ne xòdeše na učìlište kvò si pràila togàva
Markovo: 88 - kakvò pràexte togàva ednò vrème kato b’àxte mlàdi
Malevo/Xsk 1: 170 - tovà do prolettɤ̀ təkàne prèdene a pòsle ot prolettɤ̀ kato
Malevo/Xsk 1: 171 - kato se po podadè vèče tvà žìtoto kakvò go pràixte
Malevo/Xsk 1: 183 - a kato dòjde tvà na žètva kato dòjde kvò se rabòti
Malevo/Xsk 1: 183 - a kato dòjde tvà na žètva kato dòjde kvò se rabòti
Eremija 6: 1 - i slèt kato ožnète kvò pràite žnète i sə səbìrate
Eremija 2: 1 - a ednò vrème kato nèmaše dɤ̀š dɤ̀lgo vrème ìmaše li
Eremija 5: 1 - jà raskažì ednò vrème kakvò rabòteše kato bèše mlàda
Eremija 4: 7 - ta kato pognà kokòškite [sound gesture] onà òka onà òka
Eremija 4: 16 - nòšno vre vèčer kato vèče si se prìbera
Eremija 4: 17 - zàtvora si vratàta i kato ìzgasa làmbata i òn se prefṛ̀li
Eremija 4: 24 - à ne sɤ̀ gi kato zème edìn
Eremija 4: 33 - tè takà e čèrno kato go poglèdneš ləštì
Eremija 6: 46 - i kato rèče òbərni i òn'a se obɤ̀rne kòn'o obṛ̀nat se
Eremija 3: 48 - otnačàloto kato go zèmeš tàm
Eremija 3: 64 - na daskì kato gòri fùrnata ìzmeti ìščisti
Eremija 5: 65 - jè tekà kato glèam naròdo dvìži se r òdi rabòti
Eremija 6: 73 - pa kato ojdò na učìlišti̥ i jà ìda i vìkam màmo
Eremija 6: 83 - pa kato me ulovì ta bòj ta bòj
Eremija 1: 94 - i sèki si znàe sùtrin kato stàne komatčènceto lèbec u kesènceto
Eremija 1: 104 - togàj kato mòžexme čìni mi se
Eremija 1: 115 - prigòtvat tùka ama se svṛ̀ši kato postojàno rəcètu da si umìeš
Eremija 5: 117 - kuròrt tàm ìma nògu ùbaf kato pùštiš lubenìcata u kurìtoto
Eremija 1: 122 - segà kato na le lègne kòfata kòku zacṛ̀pe tòku
Eremija 1: 126 - ama nìe posadìjme za sadèn'e te segà dòždo kato zavelè
Eremija 1: 131 - kato go pògledna pa se vṛ̀na tùka ta sèdna vìkam zaštò
Mogilica 1: 24 - nèjə kàk ja kàzvaš kato ja slòžiš na hùrkə
Mogilica 5: 95 - às kato b'àx pri ednà baba t'à mi vìka təkà
Dolno Ujno: 47 - e tè tè tekà kato fànem čèšam čèšam i sìčkoto go napràim isčèsano
Dolno Ujno: 95 - i ednàta eli kato pletèš i drùgata se izmɤ̀ca i tekà
Dolno Ujno: 128 - ami čùf otn'àkəde če kato tkàjat ženìte i pèjat
Dolno Ujno: 129 - e pa pèle sa kato sa mlàdi
Dolno Ujno: 141 - na ràbota nèkəde kato izlèznexa pèexa
Dolno Ujno: 145 - sedènk'a na vèčer kato se səbèrat momčèta momìčeta
Dolno Ujno: 221 - e pa tè tekà kato si xòdime [laughter]
Dolno Ujno: 235 - ìmaše edìn dèdo petrè ot lòmnica kato se sabèreme
Dolno Ujno: 236 - i u sèka sveta nedèl'a ìdexme i kato se sabèrexme
Dolno Ujno: 237 - i kato m zème tupàno òro [laughter]
Dolno Ujno: 249 - a kato se arèsat momàta i ergèna pòsle kakvò
Dolno Ujno: 279 - nèšto nòsia li nòsixa li kato ìdat u
Dolno Ujno: 302 - dobrè kato takòva kato s'à kato tàm
Dolno Ujno: 302 - dobrè kato takòva kato s'à kato tàm
Dolno Ujno: 302 - dobrè kato takòva kato s'à kato tàm
Drabišna 1: 92 - əmhəm i kato gi izpìliš kato gi izpìliš bùbite kvò stàvə
Drabišna 1: 92 - əmhəm i kato gi izpìliš kato gi izpìliš bùbite kvò stàvə
Kralevo 2: 22 - pìta kogà kato ne slòžiš kvàs togàva li se vìka
Leštak 2: 48 - takà i kato go otrèžeš tovà na edìn pɤ̀t
Leštak 3: 79 - ut kato go utɤ̀pčət živòtnite kato se uvəršè mu vìkat mekìna
Leštak 3: 79 - ut kato go utɤ̀pčət živòtnite kato se uvəršè mu vìkat mekìna
Leštak 2: 79 - əmhəm kato go vɤ̀rneš v kəkvò g gu slàgate
Leštak 2: 80 - kato go vʌ̀rneš ber’èš gu f nɛ̀kəf kujədž’ɛ̀k i
Leštak 3: 185 - əmhəm əmhəm tɤ̀j i pòsle kato go zanesète vəf plèvnikə
Leštak 3: 331 - ne sɤ̀ li zgɤ̀vət kato kàraš
Leštak 3: 397 - dobrè tùka kato orèš ako e pò vlàžno se zbìra prɤ̀st nalì
Šumnatica 2: 19 - nìe kato trɤ̀gnaxme ot sòfijə bèše trìes lèva
Šumnatica 3: 23 - a pò ràno kato n’àmaše orìs
Šumnatica 3: 62 - kàk se kàzva tò sled kato go nadrobìš kàk se kàzva vèče
Šumnatica 3: 235 - i pòsle kato go navìeš na vretènoto kvò go pràiš
Skrŭt 2: 72 - ot kumò za momàta ot momàta kato a zakàrat pràvo
Skrŭt 2: 80 - a kato otìdət kòj xòdeše da ja c’àlata svàdba
Skrŭt 2: 98 - a u nedèl’ata kato ìdat tàm tàja ferùglica kato ja napràv’at
Skrŭt 2: 136 - a kòj kòj gi dar’àvaše vednàga kato gi priberɤ̀t
Skrŭt 2: 146 - i kato əɤ̀ [cough] kòj gi dar’àvaše tàm svadbàrite tìa kakvì podàrəci
Stalevo 3: 1 - əmi kato e n’àmalo tenekìi sìreneto v kvò sa go dəržàli
Stalevo 1: 12 - tɤ̀j znàči vɤ̀lnata kato ja ustrižète tì si strìgala òfci
Stalevo 1: 16 - tɤ̀j kato e e ostrìgana vɤ̀lnata zèmeš inò
Stalevo 1: 103 - kɤ̀k se kɤ̀k se snovè kato go zèmeš ot osnòvata
Huhla 1: 63 - i kogàto go tovà kato go kopàeš li ili
Oreše: 23 - tì kato kato mlàt kakvò rabòteše
Oreše: 23 - tì kato kato mlàt kakvò rabòteše
Gela 3: 9 - kato ìdem kat ìdem f amèrika t'à še ni vòdi
Gela 3: 27 - ami è tvà kato ìma ofcà tùka e udòben slùčaj
Gorno Vŭršilo 1: 26 - kato stàna zàmesa lɛ̀p kogà mɛ̀sa lɛ̀p nafṛ̀l'am go vaf fùrn'ata
Gorno Vŭršilo 1: 40 - pà zàmesa lɛ̀p kato go izvàdiš bliznìca [laughter]
Gorno Vŭršilo 2: 43 - dodè iskàraxme pèncijata kato iskàraxme pèncijata ta zaživɛ̀axme
Graševo: 58 - kato ste kato si zavɤ̀ršila učìlište kakvò ràbotexa momìčetata togàva
Graševo: 58 - kato ste kato si zavɤ̀ršila učìlište kakvò ràbotexa momìčetata togàva
Graševo: 90 - jà dàj s'à kato ja strižèš kɤdè ə vlàčiš kɤdè ja perèš
Sŭrnica 3: 1 - a kato ə ə se naredìte da žɤ̀nete kòj opredèl’a
Sŭrnica 4: 51 - ama tò kato
Trjavna: 84 - i kato gi izdoìte
Trjavna: 152 - po imenà poznàvat li se kato im vìkaš
Vasiljovo 1: 30 - momìčeata momčè̝ata sedɛ̀t pàk stànat kato zasvìrat saz gàjda
Vasiljovo 1: 33 - da sedìm sedìm pà kato ogladnè̝em taka bè ni aràktera
Vasiljovo 1: 88 - ə kato isčet’è̝ s’èki otìva pri pòpa tòj go pṛ̀ska
Belica 2: 4 - jà da mi kàžeš kato pòčnete od žɤ̀tvata
Belica 3: 4 - emi mlekòto mlekòto kato ìzdoa ofcìte dnèska pèt òfci li sa
Belica 2: 5 - do kato go zakàraš na vodenìcata kàk se rabòteše
Belica 2: 12 - čàkaj segà nalì vìkaše i kɤdè go kato go
Belica 3: 16 - šte go zavìeš i šte čèkaš tò kato se potsìri
Belica 3: 27 - i kato a nèa sedì dnèska si sirìl fčèra dnèska
Belica 2: 51 - i kato go odberèm slàmata nafṛ̀game a vɤf plèvnite
Belica 1: 54 - i tò takà trepère žègata kato glèdaš ama nìe žɤ̀nem
Belica 2: 71 - emi po nìvite vùtrin kato dòda na nìvata i kato òbṛza
Belica 2: 71 - emi po nìvite vùtrin kato dòda na nìvata i kato òbṛza
Belica 3: 72 - emi kato ìma pòveče šte pàziš kato nèma trèbe šte si opṛ̀žiš
Belica 3: 72 - emi kato ìma pòveče šte pàziš kato nèma trèbe šte si opṛ̀žiš
Belica 3: 74 - kato go izvàdiš od mlekòto tàm
Belica 1: 102 - i kato ne mòže a žɤ̀ne nìe a potkarvà:me sɤs sɤ̀bo
Belica 1: 104 - kato a zarèza:me kòlko ottùk do
Belica 3: 121 - čèkaj lèba nè e došɤ̀l ama jà kato nèma lèba
Belica 2: 125 - i pòsle kato go donesèš brašnòto kɤdè go pribìraš
Belica 1: 130 - da vìdi kòj kàk žɤ̀ne kato zème da plàšta təkà plàštə
Belica 3: 134 - šte zèmat da ti čorbadžìjstvat tì šte kato rečè
Belica 2: 138 - i kato dòde vrème da mèsim tòa xlèp sme izèle
Belica 2: 150 - takìva plòčki sə tùreni kato se napàli izmetème a isčìstim
Oborište 1: 22 - kato vozidè i às si go tùrna vɤf fùrn’ata i takà
Oborište 1: 27 - kato go razvalɤ̀ pa na dɤskɤ̀ta voziòdi i takà
Oborište 1: 36 - mi t’à mòže i vɤf fùrn’ata ama kato segà f pèčkite
Oborište 1: 105 - jà da mi kàžeš ml’àkoto kato
Oborište 1: 107 - kato go izdoìš kàg go prerabòtvate
Oborište 1: 134 - mi prec kato go izdòat od ofcète precedì sa mlekòto
Oborište 1: 140 - kato zakòlet ègneta ìmaše sìrište i sčùkaa gò i
Oborište 1: 144 - əmhəm takà i kato go
Oborište 1: 150 - nè kat sìreneto kato s se fàne
Oborište 1: 157 - i sa narèže pa na felìi pòsle kato se iscedì sìpvat
Oborište 1: 163 - mi pràvexme če i go tàm za kato n’àkoga ə
Oborište 1: 174 - pa na geràn bìexme go na bačìite kato e mnògo mlekòto
Sveta Petka 1: 1 - bàbo Eminè jà da mi kàžeš kato pòčneš i ostrižèš vɤ̀lnata
Sveta Petka 1: 3 - kato ostrigà ufcè̝te tùriš’ mìješ’ jɤ su vudàtә isɤ̀wne
Sveta Petka 1: 22 - kàto go ispredèš
Sveta Petka 1: 26 - mi è tәkà gu rәstàniš kato pòčne nә vәrtènotò gu vìješ’
Sveta Petka 1: 28 - i kato go izvìješ’ nәtòč’iž gu na motovìl’č’eta i go isper’èšᵊ
Sveta Petka 1: 54 - e kažì mi seà kato tɤčèš za rìza kato tɤčèž za
Sveta Petka 1: 54 - e kažì mi seà kato tɤčèš za rìza kato tɤčèž za
Sveta Petka 3: 81 - i du ednò izvèsnu vrɛ̀me fàneme kato se u uròne ərmànə
Sveta Petka 2: 102 - a dobrè a n’àkoja momà kato ne mòže da si napràvi
Sveta Petka 3: 121 - kato go zag’òbriš ta gu zag’òbriš še a razvlečeš
Sveta Petka 3: 122 - i stàva kato go nag’òbriš sɤs tòr
Arčar 1: 39 - i cimènt zaglàdile onò padnàlo pa kràvite kato bìjɤt i onò padnàlo
Gradec 2: 21 - obàče kato go zèl u rɤcète tòj e bìl uvìt
Gradec 2: 43 - vìdiš li bòži znàk čovèk kato si imàl dnì
Petrov Dol 2: 43 - a àgneto kato go zakòl’at
Petrov Dol 2: 105 - a nòsexte li go àgneto kato go opečete nòsexte li go
Petrov Dol 2: 111 - kato go zakòlite
Vladimirovo 2: 18 - igràeme pa kato za pa kə igràeme mnògo kogì se žènat
Vladimirovo 3: 86 - takà zelèn li go edèxte na šušùlki ili ilì kato uzrèe
Vladimirovo 2: 91 - às sɤm čùval če stàrite xòra kato se zakòli prasèto
Gorna Krušica 1: 25 - a issùšime svàrime ja issùšimè ja kato ja isùšime hùbavo
Gorna Krušica 1: 85 - a svèkaro svèkara kato svàli a ot kòn’o pa togàva na kòn’o
Gorna Krušica 1: 102 - togàva kato segà a a decàta kato donèsat detèto ot čèrkvata
Gorna Krušica 1: 164 - na edno drɤfčè takà i kato pàdna i àjde rakàta
Tihomir 1: 109 - i kato natìsneš sɤs
Nasalevci 2: 28 - e kakvò kato e ridžà
Nasalevci 1: 50 - ɤhɤ̀ i pòsle is cɤ̀rkvu kato izlèznat kɤdè otìvat
Nasalevci 1: 128 - a tò kato izlìza detèto kato izlìza nalì ìma a vrɤ̀f takàva
Nasalevci 1: 128 - a tò kato izlìza detèto kato izlìza nalì ìma a vrɤ̀f takàva
Nasalevci 1: 159 - i takà i pòsle kato poràsne sɤs kakvò go oblìčaxa
Nasalevci 1: 160 - kato zème da da da xòdi vèče
Iskrica 2: 30 - i kato gu premìnem edìnija pɤ̀t tò e tugàə pu kòlku
Iskrica 2: 46 - kato zème̝ vèče də pàdət məglìti sə zème̝m i pòčvəme
Baskalci 2: 21 - otprèt ràbuška a takà kato prevìeš ušènceto nalì
Baskalci 2: 29 - kato ušèto kato e takà ot tàzi stranà
Baskalci 2: 29 - kato ušèto kato e takà ot tàzi stranà
Baskalci 2: 60 - i tìja è kato a vìdi à tàa e
Baskalci 1: 64 - trìsta òfci trìsta maznìci i tàmoka znàči kato i sabèreme
Baskalci 1: 104 - i drùgite òn kәtu vòdi tàmoka nәprìmer kato mèrɤt tuvà mlekòto mèri se
Baskalci 1: 135 - tɤ̀rla ìma pàg zә dә ne izlègәt kato se izmɤ̀zat premèrɤt mlekòto
Baskalci 1: 240 - nә vrème po korèmo ke okàpe tàa vɤ̀lna ponèže kato òdɤt
Baskalci 1: 253 - a pa takòva kàk se naričat kato sa màlki
Baskalci 1: 254 - kàk mu vìkaš na na kato rodì ofcàta màlko kàk otnačàlo
Baskalci 1: 257 - ka kato ponagolemèe šìleta i vìkame šìleta
Baskalci 1: 268 - à e màtor trètata gudìna znàči kato fàneše
Baskalci 1: 283 - kato às togàj kàk ìmax stò òfci nèkoj meraklìja ama na nèkoe
Baskalci 1: 285 - vrɤ̀zvaa im se rogòveto takà kato sa vìžda òšte malènko
Baskalci 1: 300 - nәstrәnì sɤ àrno ama kato i vrɤ̀zeš na jàgnence òšte
Tŭrnjane 1: 10 - i kato minàvat lètno vrème pepeltɤ̀ do tùka
Tǔrnjane 2: 16 - dà i a pòsle kato se
Tǔrnjane 2: 17 - po i po i pòsle kato ostàne tavà gi vlàčime
Tǔrnjane 2: 48 - na vajavičàr i kato gi donesɤ̀t i tàm gi bojadìšat
Salaš: 143 - što onò kato grèe sḷ̀nceto onò se napečè i ne mòže
Salaš: 162 - sèki si dène kato mu dòe rèt da vṛšè i pòsle
Salaš: 179 - ta tì pòmniš vɤršàčkite kato dojdòa a predì tòj predì tòj
Bela 1: 72 - è i kato mu čù glasɤ̀ i kato sècna onàja kràva
Bela 1: 72 - è i kato mu čù glasɤ̀ i kato sècna onàja kràva
Bela 1: 73 - i kato me sècna i jà se fɤrlì u onìja vìr
Bela 1: 96 - i onàja kràva kato go izletì i go pòtpre na ednò dṛ̀vo
Bela 1: 132 - nèkoj pɤ̀t ìdeme sùtrin onò podjàlo kato ležàla tòja kɤdè ja zemàl
Bela 1: 144 - sàmo kato ja t àjde pèpke jèla bàbo onà nàkolenči na tovà
Rajanovci 2: 6 - kaškavàl ne smò pravìli a sìren’e sɤm pravìla kato sùtrin
Rajanovci 2: 11 - i sɤs cadìlo kato stàne gotòvo sɤs ə sìpe ga u
Rajanovci 1: 32 - kato se okòsi mi gi pasèmo pòsle po livàdete
Rajanovci 1: 64 - kalùdžer se kàzvaše mesnostɤ̀ kato pòčne a se kòsi
Rajanovci 2: 71 - kvò sɤm si izveštàla a nè če mi e kazàl nèkoj kato fàne
Rajanovci 2: 78 - a bòže lèp i sìren’e ofčar kato pòjdeš lèp i sìren’e u torbàl’k’utu
Rajanovci 2: 82 - znàm če màma vàreše ot od gròjzeto kato obèremo lòzjeto
Rajanovci 2: 93 - mnògo vodà no s kato go istìskaš nò tèčnost
Breste 1: 43 - hm i katò ot tovà dèto go slàgaš na na na xùrkata
Breste 2: 52 - i kato ožɤ̀nete kakvò go pràite
Breste 3: 95 - əmhəm po petl’àvoto ama tɤ̀j vèčer kato propèjat
Breste 1: 111 - e e katò sòvneš
Dolna Sekirna 1: 6 - i u sɤvètɤt trèbe da se zapìše i pòsle kato ga kṛštàvaš ə
Dolna Sekirna 2: 18 - a kato se nàpravi tekezèto i se pisàše
Dolna Sekirna 3: 51 - ot màrtᵊ ot onò si ìma cèlo zìme kato pòčne
Dolna Sekirna 2: 76 - da ìdu u sòviju kad da glèdad decà da kato podi
Glavanovci 1: 13 - kato pročetìm nèkɤde limècovo bràšno ta ne znàm kòlko
Glavanovci 3: 20 - skrìem se krìem krìem nògo me e osòbeno kato xòdex
Glavanovci 3: 40 - vìkam nèma ostanàlo e povèrie i às tìčam i slàgam kato
Glavanovci 3: 47 - kàk kato poglèdneš kòlko e rasadìl si u svèt pipèr
Glavanovci 3: 48 - a kato pòčne da kḷ̀ca ka pòčne da vṛ̀l’a gḷ̀ta pṛ̀vo detè
Glavanovci 1: 50 - kato se žn’e kàk se rèdɤt tìja kɤdè a
Glavanovci 1: 60 - kato se narèdat
Glavanovci 1: 61 - kɤdè sme tŗgnàli da žɤ̀neme na na rèdɤt kato sme se naredìli
Glavanovci 2: 69 - i kat se načùka sinɤ̀t mnògo ùbavo ama ama kato ne bṛ̀za
Bosnek 3: 3 - na krɤštan’è glèdaj segà kakvò bèše togàva krɤštan’èto kato pràvixme
Bosnek 2: 4 - i če donesè mnògo parì togàva i kato dòjde tàtko
Bosnek 2: 5 - i če dòjde kato si dòjde i màma prigotvìla pogàčite
Bosnek 3: 5 - a nìe kato pràvixme krɤštan’è òšte prèdnijo dèn
Bosnek 2: 6 - i sìte da smè u seftè čoràpi plèteni i kato izvàdi pogàčata
Bosnek 2: 10 - da se kato dòjde i če unesè kòš sɤs slàma
Bosnek 2: 11 - i kato dòjde kòšo sɤs slàma i jà postèlim
Bosnek 3: 11 - i kato se vɤ̀rne kumò ot čerkvata i mi dadè detèto
Bosnek 2: 13 - i pèd decà i kato unesè tovà i màma turì ošàvo
Bosnek 3: 16 - i kato go e krɤstìl i vìnagi trèbe da ìma pačà
Bosnek 2: 20 - i kato se večèra i màma iznesè u u reštò žìto
Bosnek 1: 23 - i znaš kakvò se vɤršèše kato nasàda: tovà žitòto da se vɤršè
Bosnek 3: 24 - i kato ti go dadè i go razvìje i mm
Bosnek 3: 25 - i kato sa go tàm kapàli i ako se e detèto naakàlo
Bosnek 2: 27 - i takà krìe i kato pogòdi bràt mi sìčko sìčko mi zème
Bosnek 2: 28 - pa pòčneme da revème i kato se navečèrame
Bosnek 1: 35 - i kòj nakadè vìdi kato odrasnàme i màma na vrèmeto ne dàvaše
Bosnek 2: 39 - dodèka sìte se ne navečèrame ta kato se
Bosnek 2: 40 - kvàčkata kato vòdi pìl kato se izvɤ̀di pìlita da se izvedà
Bosnek 2: 40 - kvàčkata kato vòdi pìl kato se izvɤ̀di pìlita da se izvedà
Bosnek 1: 40 - /laughter/ à segà /laughter/ i tùri mašàta ta kato se pribèreme
Bosnek 3: 42 - nalì kato se ožèn’a i kogà idaa u čèrkva bàbite gi vòda
Bosnek 1: 44 - kato si ojdòx čèsna i svekorò togàva pa nèmaše so štò
Bosnek 2: 46 - i kato dòjde t i nìkoj nèma da zakùsva do de
Bosnek 1: 57 - nè nàči kato e svàdbata u nedèl’a onì u sɤ̀bota
Bosnek 1: 61 - i posle kato dòjde i sutrintà zetovète če dòjda zèma: tovà čemšìrite
Bosnek 1: 65 - da se zatvàraa kokòškite i kato se pokàn’i kumò
Bosnek 1: 67 - kato dòjde kumò ot čèrkvata i se vrɤ̀šta: kato se vɤ̀rna
Bosnek 1: 67 - kato dòjde kumò ot čèrkvata i se vrɤ̀šta: kato se vɤ̀rna
Bosnek 1: 71 - i tùra ednà čèrga kato tùra čèrgata i tùra
Bosnek 3: 73 - ta kato išlì da iščìstat nàšio gròp nàj ùbavo iščistìli go
Bosnek 1: 78 - i bèše ùbavo è pa kato se sɤbèrexme i komšìi ta smèx
Bosnek 1: 85 - kato kàzax žìvata vodà ta kosàta mi pojdè nagòre
Bosnek 1: 102 - i na mèso nìe ne smè s takà sviknàli a onì kato dojdòa
Bosnek 1: 133 - i u xolàndija kato ìdexme ne ìm aresàx živòto im ne aresàx

Text copyright © 2011-2016 Ronelle Alexander and Vladimir Zhobov. Texts and other parts of the website may be copied only for non-commercial, research, or educational purposes, provided the source of the material is cited accordingly. Cited material may not include the entire website or substantial portions thereof.
Comments and questions may be addressed to bdlt@berkeley.edu.

Recommended Model for Citations

Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)
Babjak 1: 13-15. In: Bulgarian Dialectology as Living Tradition [2016] (http://www.bulgariandialectology.org, visited on 1 March 2016)

Token | by Dr. Radut